صفحه اصلی > بیلبوردهای تهران
بیلبوردهای تهران
برای مشاهده بیلبوردهای تبلیغاتی، بخش مورد نظر را انتخاب کنید
الف
امام علی - بزرگراه (8)
آرژانتین - میدان (3)
آزادی - میدان (2)
آفریقا - بزرگراه (6)
اندرزگو - بلوار (6)
آفریقا - خیابان (14)
آزادگان - بزرگراه (16)
الهیه - خیابان (5)
ابن سینا - خیابان (2)
اشرفی اصفهانی - بزرگراه (6)
آزادی - خیابان (3)
افسریه - خیابان (3)
اقدسیه - خیابان (3)
ایران زمین - خیابان (5)
امیرآباد - خیابان (1)
امام خمینی - میدان (1)


ب
بابایی - بزرگراه (6)
باقری - بزرگراه (8)
بهشتی - خیابان (7)
باکری - بزرگراه (1)
بعثت - بزرگراه (2)


پ
پاسداران - خیابان (5)
پونک - میدان (1)


ت
توحید - میدان (4)


ث


ج
جلال آل احمد - بزرگراه (4)


چ
چمران - بزرگراه (37)


ح
حکیم - بزرگراه (24)
حقانی - بزرگراه (2)
حافظ - خیابان (1)


خ
خوردین - خیابان (3)
خاوران - بزرگراه (1)
خواجه عبدالله انصاری - خیابان (1)


د
دهکده المپیک (1)
دماوند - خیابان (3)


ذ


ر
رسالت - بزرگراه (18)
رازی - میدان (2)
رجایی - خیابان (2)


ز
زعفرانیه - خیابان (4)


ژ


س
سهروردی - خیابان (2)
سعادت آباد - خیابان (10)
ستارخان - خیابان (3)
سعیدی - بزرگراه (2)
سعدی - خیابان (1)
ستاری - بزرگراه (3)
سپهبد قرنی - خیابان (2)
سئول - خیابان (2)


ش
شریعتی - خیابان (8)
شیخ فضل الله - بزرگراه (14)
شوش - خیابان (3)


ص
صیادشیرازی - بزرگراه (7)
صنعت - میدان (3)
صدر - بزرگراه (9)


ض


ط
طالقانی - خیابان (1)


ظ


ع


غ


ف
فرحزادی - بلوار (9)
فرشته - خیابان (11)
فرمانیه - خیابان (4)


ق
قیطریه - خیابان (2)


ک
کردستان - بزرگراه (11)
کریم خان زند - خیابان (4)
کارگر - خیابان (1)
کامرانیه - خیابان (6)


گ
گلبرگ - خیابان (2)


ل


م
مدرس - بزرگراه (39)
مطهری - خیابان (2)
مخصوص کرج - جاده (7)
ملاصدرا - خیابان (5)
میرداماد - خیابان (10)
مفتح - خیابان (1)
مصطفی خمینی - خیابان (1)


ن
نیایش - بزرگراه (16)
نواب - بزرگراه (6)
نیاوران - خیابان (4)


و
ولیعصر - خیابان (12)
ولنجک - خیابان (3)
وحدت اسلامی - میدان (1)


ه
همت - بزرگراه (44)
هدایت - میدان (1)
هفت تیر - میدان (2)


ی
یادگار - بزرگراه (14)


حومه شهر
-- انتخاب -- (1)
تهران کرج - آزادراه (17)
تهران قم - آزادراه (14)
تهران پردیس - آزادراه (4)
فرودگاه امام خمینی (1)منوی سایت
Skip Navigation Links