صفحه اصلی > آگهی های تلویزیونی ایران > تیزرهای سال 1390 > تیزرهای آبان
تیزرهای آبان
کل تیزرهای پخش شده در شبکه های سراسری سیما در آبان ماه 440 عدد می باشد که در 16 گروه به شرح ذیل تقسیم شده اند لازم به ذکر است که از تیزرهای فرهنگی انیمیشن که سریالی می باشند یک نسخه در سایت قرار داده شده است.
1- آرم آگهی 48 عدد
2- آموزشگاه ها و انتشارات 39 عدد
3- امور فرهنگی و آموزشی 24 عدد
4- ایرانسل و همراه اول 38 عدد
5- بانکها، موسسات مالی و بیمه 63 عدد
6- خودرو و صنعتی 42 عدد
7- رستورانها و مراکز تفریحی و خرید 15 عدد
8- کیک، چیپس و دیگر تنقلات 14 عدد
9- لوازم خانگی 22 عدد
10- مبلمان و فرش 3 عدد
11- مواد غذایی 29 عدد
12- مواد بهداشتی 26 عدد
13- مواد شوینده 10 عدد
14- نوشیدنی ها 7 عدد
15- نمایشگاهها و جشنواره ها 28 عدد
16- و سایر موارد تبلیغاتی 32 عدد
:: آرم آگهی

:: آموزشگاهها و انتشارات

:: امور فرهنگي و آموزشي

:: ایرانسل و همراه اول

:: بانک ها، موسسات مالي و بيمه

:: خودرو و صنعتی

:: رستوران ها، مراکز تفريحی و خريد

:: کیک، چیپس و دیگر تنقلات

:: لوازم خانگی

:: مبلمان و فرش

:: مواد غذايی

:: مواد بهداشتی

:: مواد شوينده

:: نوشيدنی ها

:: نمايشگاه ها و جشنواره ها

:: ساير موارد تبليغاتی


منوی سایت
Skip Navigation Links