صفحه اصلی > آگهی های تلویزیونی ایران > تیزرهای سال 1390 > تیزرهای شهریور
تیزرهای شهریور
در شهریور ماه 550 تیزر از شبکه های سراسری سیما پخش گردید که تعداد تیزرهای هر گروه به شرح ذیل می باشد.
1- آرم آگهی 47 عدد
2- آموزشگاه ها و انتشارات 47 عدد
3- امور فرهنگی و آموزشی 14 عدد
4- ایرانسل و همراه اول 57 عدد
5- بانکها، موسسات مالی و بیمه 109 عدد
6- خودرو و صنعتی 28 عدد
7- رستورانها و مراکز تفریحی و خرید 19 عدد
8- لوازم خانگی 23 عدد
9- مبلمان و فرش 5 عدد
10- مواد غذایی و تنقلات 73 عدد
11- مواد بهداشتی 42 عدد
12- مواد شوینده 5 عدد
13- نوشیدنی ها 15 عدد
14- نمایشگاهها و جشنواره ها 13 عدد
15- و سایر موارد تبلیغاتی 53 عدد
:: آرم آگهی

:: آموزشگاهها و انتشارات

:: امور فرهنگی و آموزشی

:: ايرانسل و همراه اول

:: بانک ها، موسسات مالی و بيمه

:: خودرو و صنعتی

:: رستوران ها، مراکز تفريحی و خريد

:: لوازم خانگی

:: مبلمان و فرش

:: مواد غذايی و تنقلات

:: مواد بهداشتی

:: مواد شوينده

:: نوشيدنی ها

:: نمايشگاه ها و جشنواره ها

:: ساير موارد تبليغاتی


منوی سایت
Skip Navigation Links