صفحه اصلی > آگهی های تلویزیونی ایران > تیزرهای سال 1390 > تیزرهای مرداد
تیزرهای مرداد
تعداد کل تیزرهای ضبط شده از شبکه های سراسری سیما در مرداد ماه 484 تیزر می باشد که در 15 گروه به شرح ذیل تقسیم شده اند لازم به ذکر است این تعداد شامل تیزرهای فرهنگی انیمیشن نمی شود.
1- آرم آگهی 40 عدد
2- آموزشگاه ها و انتشارات 28 عدد
3- امور فرهنگی و آموزشی 18 عدد
4- ایرانسل و همراه اول 53 عدد
5- بانکها، موسسات مالی و بیمه 82 عدد
6- خودرو و صنعتی 34 عدد
7- رستورانها و مراکز تفریحی و خرید 23 عدد
8- لوازم خانگی 19 عدد
9- مبلمان و فرش 5 عدد
10- مواد غذایی و تنقلات 64 عدد
11- مواد بهداشتی 44 عدد
12- مواد شوینده 3 عدد
13- نوشیدنی ها 16 عدد
14- نمایشگاهها و جشنواره ها 12 عدد
15- و سایر موارد تبلیغاتی 43 عدد
:: آرم آگهی

:: آموزشگاهها و انتشارات

:: امور فرهنگی و آموزشی

:: ایرانسل و همراه اول

:: بانک ها، موسسات مالی و بیمه

:: خودرو و صنعتی

:: رستوران ها، مراکز تفریحی و خرید

:: لوازم خانگی

:: مبلمان و فرش

:: مواد غذایی و تنقلات

:: مواد بهداشتی

:: مواد شوینده

:: نوشیدنی ها

:: نمایشگاه ها و جشنواره ها

:: سایر موارد تبلیغاتی


منوی سایت
Skip Navigation Links